Daniel Hagen & Awakening Band

Radusies Awakening Europe un Awakening Australia kustību rezultātā, Awakening Band dalībnieku sirdis deg, lai redzētu atmodu tautās un iegūtu cilvēku dvēseles Kristum. Dievs mājo Savas tautas slavas dziesmu vidū un mēs ticam, ka, pielūdzot Dievu ar visu, kas mums ir, Debesu Valstība nonāk uz zemes, važas ir salauztas un saistītie kļūst brīvi! Mūsu mērķis ir slavēt un paaugstināt Ķēniņu Jēzu un darīt Viņu slavenu.