Zaplavit Prahu

Proč evangelizace?

Evangelizace je životně důležitou součástí křesťanského života. Z toho důvodu ji také dáváme prostor na každé akci, kterou pořádáme. Apoštol Pavel řekl, že pokud zůstáváme v Ježíši, měli bychom žít tak, jak žil on. Ježíš směle zvěstoval evangelium a přinášel Boží království všude, kam šel. Naše evangelizační akce se snaží být impulsem každému věřícímu, aby začal žít nebojácným životním stylem a ničil skutky ďáblovy všude, kam půjde.

Boží vůlí je, aby nikdo nezahynul, ale aby všichni měli věčný život. Bůh si přeje, aby se každý z nás stal velvyslancem pro Krista. Proto se můžeme připojit k Duchu svatému a tomu, co Bůh vykonal na kříži a pod Božím vedením proměňovat osudy lidí. Máme příležitost vejít do nejtemnějších oblastí v některých nejateističtějších městech světa, abychom je prozářili Ježíšovým světlem.

Ježíš povolal všechny věřící, aby vyšli do celého světa a zvěstovali evangelium. Doufáme, že během našich evangelizací budete osvobozeni od strachu z lidí a ve vašem srdci zaplane oheň pro sdílení evangelia, abyste po svém návratu domů mohli vzít Ježíšovu lásku a Jeho evangelium do každé části světa.

V posledních 400 letech nikdy nepřekročil počet znovuzrozených křesťanů hranici 1%. Česká republika potřebuje Boha více než kdy jindy. Přidejte se k nám a přinesme spolu světlo do jednoho z nejtemnějších měst na světě.