Zaplavit Prahu

2 6  -  2 8  Č E R V N A  2 0 1 7    |    1 4 : 0 0  -  1 8 : 0 0

2 6  :  V Á C L A V S K E   N Á M Ě S T Í

2 7:  S T A R O M Ě S T S K É   N Á M Ě S T Í

2 8:  S T A R O M Ě S T S K É   N Á M Ě S T Í

PRO VÍCE INFORMACÍ NAPISTE NA : FLOOD@AWAKENINGEUROPE.COM

FACEBOOK EVENT

 

Proč evangelizace?

Evangelizace je životně důležitou součástí křesťanského života. Z toho důvodu ji také dáváme prostor na každé akci, kterou pořádáme. Apoštol Pavel řekl, že pokud zůstáváme v Ježíši, měli bychom žít tak, jak žil on. Ježíš směle zvěstoval evangelium a přinášel Boží království všude, kam šel. Naše evangelizační akce se snaží být impulsem každému věřícímu, aby začal žít nebojácným životním stylem a ničil skutky ďáblovy všude, kam půjde.

Boží vůlí je, aby nikdo nezahynul, ale aby všichni měli věčný život. Bůh si přeje, aby se každý z nás stal velvyslancem pro Krista. Proto se můžeme připojit k Duchu svatému a tomu, co Bůh vykonal na kříži a pod Božím vedením proměňovat osudy lidí. Máme příležitost vejít do nejtemnějších oblastí v některých nejateističtějších městech světa, abychom je prozářili Ježíšovým světlem.

Ježíš povolal všechny věřící, aby vyšli do celého světa a zvěstovali evangelium. Doufáme, že během našich evangelizací budete osvobozeni od strachu z lidí a ve vašem srdci zaplane oheň pro sdílení evangelia, abyste po svém návratu domů mohli vzít Ježíšovu lásku a Jeho evangelium do každé části světa.

V posledních 400 letech nikdy nepřekročil počet znovuzrozených křesťanů hranici 1%. Česká republika potřebuje Boha více než kdy jindy. Přidejte se k nám a přinesme spolu světlo do jednoho z nejtemnějších měst na světě.