Jake Hamilton

Jake Hamilton je vášnivým uctívačem, který přináší jazyk a zvuk reformace a probuzení. Má hlubokou touhu napomoci zastřít hranice generací a denominací skrze jednoduché poselství o lásce, která se ztělesnila v pozemském životě Ježíše Krista a kterou projevoval v kontextu celé společnosti. Jake se stal impulsem pro založení několika křesťanských organizací ve svém rodném městě Rancho Cucamonga v Kalifornii. Zároveň se také věnoval nahrávání alb skupiny Jesus Culture Music z církve Bethel v Reddingu v Kalifornii. V současné době cestuje a skrze hudbu a kázání v církvích a na konferencích sdílí poselství o reformaci a probuzení.

Jake touží po tom, aby se Boží království projevovalo v moci, když Boží lid přichází k Bohu v uctívání. Touží probudit generaci, která uvolní zvuk nebe tak, že budou prakticky projevovat to, kým jsou v Kristu. Jako umělec se snaží posouvat hranice tvořivosti a jako otec a manžel je na prvním místě oddán své rodině. Ale bez ohledu na všechny své reference a vše, co dokázal, je především tím, kdo miluje Ježíše Krista a má schopnost vést i ostatní ke stejnému setkání s Ním, které proměnilo Jakův život již před více než 15 lety.


← vrátit se k chvály