Vision

Som tjänst håller vi i festivaler runt om i världen som är avsedda för att människor ska få möte Jesus. Vi är där för att skapa förändring i människors hjärtan genom möten av bön och lovsång, <outreaches> i städer, och genom att kasta en vision för framtiden. Vi vill se en friare värld, säkrare för alla människor, fylld med kärlek och frid, där Guds närvaro och glädje är tydlig i vardagslivet. Vi tror att mer av Gud i en nation endast kan skapa en kulturell förändring till det bättre.

Vi är en utrustande och förlöstande tjänst som jobbar på att förmedla vårat hjärta och sprida elden till andra, så att de kan leva i frimodighet för Jesus och förvandla nationer.

Till sist, men definitivt inte minst, är vårat främsta mål att vinna människor till Jesus.Vi vill uppfylla missionsbefallningen genom att predika evangeliet och demonstrera Guds godhet och makt. Vi tror att vara ett vittne inte bara ska lämnas till evangelisterna, utan att varje kristen bör representera Jesus som livsstil, när och var de än befinner sig.