Ben Fitzgerald

1560502_1019565411391524_8528502987754333455_n.jpg

Ben Fitzgerald är ledare för Awakening Europe och GODfest Ministries. Han spenderar en stor del av sin tid som resande evangelist, och han har i flera år varit pastor på Bethel Church i Redding, Kalifornien. Ursprungligen är Ben från Australien, och han mötte Gud år 2002 då han sålde droger och kände sig väldigt trasig. Hans Gudsmöte förändrade honom så djupt att han nu endast lever passionerad kring en sak; att människor ska få uppleva Jesu kärlek genom hans liv i vardagen, men dessutom genom att ta med Guds rikes glada nyheter till nationerna. Ben älskar att hjälpa människor att leva i Guds fullhet genom uppenbarelsen av vår sanna identitet och den frihet som detta ger. Han är djupt övertygad om att nationernas framtid kommer att förvandlas av radikala troende som frimodigt förkunnar Jesus.

JCI Marketing

JCI Marketing, 1424 Tehama Street, Redding, CA 96001, USA


← Tillbaka till alla talare