Paul Manwaring

Paul Manwaring je jedním z hlavních vedoucích Sboru Bethel v Reddingu, Kalifornii a má na starosti Global Legacy – bethelská apoštolská síť spřátelených sborů. Strávil 19 let ve vedení věznice v Anglii, má vzdělání jako všeobecná a psychiatrická zdravotní sestra a vystudoval management na Univerzitě Cambridge. Svět připomíná manželství mezi nadpřirozeným a přirozeným, světským a svatým, Bohem a vyvyšováním člověka. Paul pracuje na tom, aby se smazala dělicí čára mezi světským a svatým v životech jednotlivců i organizací.
Paul přináší čerstvé pravdy v oblasti slávy, řádu, strategického plánování a administrativy. Praxe v původních oborech - lékařství a vedení věznice vlévají do jeho vyučování vášeň i zkušenosti. Vyučuje v arénách církevních i mimo církev, lidi s různými životními příběhy a způsobuje, že se mění lidské životy, organizace a národy.

www.paulmanwaring.com


← vrátit se k řečníci