Jean-Luc Trachsel

V raném věku Bůh Jean-Luca povolal, aby přinášel Jeho slovo se zjevnou mocí. Procestoval pět kontinentů, navštívil více než 80 národů a sdílel evangelium za různých okolností a v nejrůznějších situacích. Vizionář a podnikatel, věří, že NIC NENÍ NEMOŽNÉ. Aktivně pracuje na jednotě mezi křesťany, aby společně vyhlašovali v této generaci evangelium s milostí a soucitem. Jeho službu provází citlivost na Ducha svatého, která se projevuje znameními, zázraky, uzdraveními a spásou. Jean-Luc je mezinárodním ředitelem IAHM (Mezinárodní asociace služby uzdravování), jejímž posláním je obnovit službu uzdravování v těle Kristově. Je ženatý s krásnou Josiane, mají čtyři děti a rád tráví čas s rodinou.

www.healing-ministries.org


← vrátit se k řečníci