Daniel Kolenda

Daniel Kolenda je moderní misionář a evangelista. Vedl k Ježíši více než 17 miliónů lidí na obrovských evangelizacích pod širým nebem. Tyto evangelizační kampaně se konaly i ve velmi nebezpečných a odlehlých oblastech světa. Jako nástupce světově proslulého Evangelisty, Reinharda Bonnkeho, se Daniel také stal prezidentem a výkonným ředitelem organizace CfAN (Kristus pro všechny národy). Je to služba, která řídila jedny z největších evangelizačních akcí v historii, vydala přes 190 miliónů knih ve 104 jazycích a její kanceláře se nacházejí ve více než 10 národech světa. Hostí také mezinárodní televizní programy.
Daniel je obdarovaný kazatel páté generace. Jeho službu doprovází velké evangelizační pomazání a úžasné zázraky podle Ježíšova příkladu: kázání, vyučování a uzdravování. Slepým se navrací zrak, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni a hluší nabývají sluch – viděl také, jak mrtví vstávají – ale nejvíce, že chudým je zvěstováno evangelium. Je to právě jednoznačný důraz na kázání evangelia, co činí službu Daniela Kolendy a organizace CfAN tak jedinečnou.

www.cfan.org


← vrátit se k řečníci