Todd White

Todd White byl drogově závislý a 22 let ateistou, ale v roce 2004 ho Bůh naprosto osvobodil. Vykoupení a spravedlnost tvoří základ a klíč k realitě nového stvoření, podle které a skrze kterou žijeme. Bůh otevřel Toddovi oči pro tuto pravdu a také pro to, že Duch svatý chce jednat skrze každého věřícího, ať jsme kdekoli – v práci, ve škole, při nakupování, u pumpy, všude. Toddovi činí radost, když lidé odhalují jednoduchost této reality, ve které se žije 24 hodin denně podle životního stylu Božího království! A to je pro každého věřícího! Nikdo není vyřazen! Jeho velkou touhou je aktivovat jednotlivce, aby žili podle toho, kým skutečně jsou a usvědčovat lži, které zabraňují lidem být takovými, jakými je Bůh stvořil.

„Z celého srdce Vás vyzývám, abyste přišli. Tento národ je jeden z nejvíce ateistických národů světa. Potřebuje se přiblížit k Ježíši.“
- Todd White

www.lifestylechristianity.com


← vrátit se k řečníci

Daniel Kolenda

Daniel Kolenda je moderní misionář a evangelista. Vedl k Ježíši více než 17 miliónů lidí na obrovských evangelizacích pod širým nebem. Tyto evangelizační kampaně se konaly i ve velmi nebezpečných a odlehlých oblastech světa. Jako nástupce světově proslulého Evangelisty, Reinharda Bonnkeho, se Daniel také stal prezidentem a výkonným ředitelem organizace CfAN (Kristus pro všechny národy). Je to služba, která řídila jedny z největších evangelizačních akcí v historii, vydala přes 190 miliónů knih ve 104 jazycích a její kanceláře se nacházejí ve více než 10 národech světa. Hostí také mezinárodní televizní programy.
Daniel je obdarovaný kazatel páté generace. Jeho službu doprovází velké evangelizační pomazání a úžasné zázraky podle Ježíšova příkladu: kázání, vyučování a uzdravování. Slepým se navrací zrak, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni a hluší nabývají sluch – viděl také, jak mrtví vstávají – ale nejvíce, že chudým je zvěstováno evangelium. Je to právě jednoznačný důraz na kázání evangelia, co činí službu Daniela Kolendy a organizace CfAN tak jedinečnou.

www.cfan.org


← vrátit se k řečníci

Ben Fitzgerald

Ben Fitzgerald je vedoucí Awakening Europe a GODfest Ministries. Tráví mnoho času cestováním po světě jako evangelista a několik let je také pastorem ve Sboru Bethel v Reddingu, Kalifornii. Pochází z Austrálie. Ke konci roku 2002 se setkal s Ježíšem, když obchodoval s drogami a byl úplně zlomený, a toto setkání ho zcela proměnilo. Od té doby žije Ben cele tím, aby světu ukázal na svém každodenním životě Ježíše a přinesl dobrou zprávu o Božím království do národů. Ben touží pomoci lidem, aby žili v úplné Boží svobodě a identitě. Je naprosto přesvědčený, že budoucnost národů promění radikální věřící, kteří budou žít ve svobodě a s odvahou vyhlašovat Ježíše.

„Nikde předtím jsem neprožil tak naléhavé volání ke sklizni, jako ve Střední Evropě. Žádné jiné místo na světě se s tím nedá porovnat – Praha bude tvořit dějiny.“
- Ben Fitzgerald


← vrátit se k řečníci

Paul Manwaring

Paul Manwaring je jedním z hlavních vedoucích Sboru Bethel v Reddingu, Kalifornii a má na starosti Global Legacy – bethelská apoštolská síť spřátelených sborů. Strávil 19 let ve vedení věznice v Anglii, má vzdělání jako všeobecná a psychiatrická zdravotní sestra a vystudoval management na Univerzitě Cambridge. Svět připomíná manželství mezi nadpřirozeným a přirozeným, světským a svatým, Bohem a vyvyšováním člověka. Paul pracuje na tom, aby se smazala dělicí čára mezi světským a svatým v životech jednotlivců i organizací.
Paul přináší čerstvé pravdy v oblasti slávy, řádu, strategického plánování a administrativy. Praxe v původních oborech - lékařství a vedení věznice vlévají do jeho vyučování vášeň i zkušenosti. Vyučuje v arénách církevních i mimo církev, lidi s různými životními příběhy a způsobuje, že se mění lidské životy, organizace a národy.

www.paulmanwaring.com


← vrátit se k řečníci

Brother Yun

Bratr Yun se narodil v únoru 1958 v provincii Henan. Původním jménem je Liu Zhenying.
Bratr Yun uvěřil ve svým 16 letech. Krátce po obrácení ho Bůh povolal, aby svědčil na západě a na jihu. Boží povolání poslech a stal se Kristovým svědkem nejen v západní a jižní Číně, ale i v jiných částech Číny a také v zahraničí.
Bratr Yun se narodil do chudé rodiny. Situace se ještě zhoršila, poté co jeho otec dostal astma, které se vyvinulo v rakovinu plic. Když se bratr Yun stal křesťanem, zakoušel mnohá pronásledování. Uprostřed soužení pro Pána, však prožíval zázrak za zázrakem, a to posílilo jeho víru.


← vrátit se k řečníci

Mattie Montgomery

Během své desetileté služby jako vokalista známé, duchem naplněné hardcorové skupiny „For Today“ začal Mattie vystupovat na pódiu i jako řečník, autor a evangelista. Nyní vášnivě slouží tělu Kristovu, cestuje po celém světě a spolupracuje s místními sbory, kde vyučuje a dokazuje Boží království. Jeho službou je trénovat, připravovat a inspirovat věřící, aby dokázali říci „ano“ na Boží volání po radikálním životě v poslušnosti.
Mattie přináší čerstvé poselství, obsahující výzvu a proroctví. Jasně vystupuje proti strachu a samolibosti v církvi. Je pod přikrytím a vyslán apoštolem Aaronem Smithem z Rock Church v Mobile, Alabamě. Žije v Mobile se svou ženou Candice a dvěma syny, Kaiem a Owenem.

www.awakeningevangelism.com


← vrátit se k řečníci

Jean-Luc Trachsel

V raném věku Bůh Jean-Luca povolal, aby přinášel Jeho slovo se zjevnou mocí. Procestoval pět kontinentů, navštívil více než 80 národů a sdílel evangelium za různých okolností a v nejrůznějších situacích. Vizionář a podnikatel, věří, že NIC NENÍ NEMOŽNÉ. Aktivně pracuje na jednotě mezi křesťany, aby společně vyhlašovali v této generaci evangelium s milostí a soucitem. Jeho službu provází citlivost na Ducha svatého, která se projevuje znameními, zázraky, uzdraveními a spásou. Jean-Luc je mezinárodním ředitelem IAHM (Mezinárodní asociace služby uzdravování), jejímž posláním je obnovit službu uzdravování v těle Kristově. Je ženatý s krásnou Josiane, mají čtyři děti a rád tráví čas s rodinou.

www.healing-ministries.org


← vrátit se k řečníci