Reinhard Bonnke

Evangelista Reinhard Bonnke proslul svými velkými evangelizacemi na africkém kontinentě. Narodil se v rodině pastora, vydal svůj život Pánu v devíti letech a povolání k misii v Africe přijal již jako chlapec. Po dokončení studií na biblické škole ve Walesu pastoroval církev a následně se vydal na misii do Afriky.

Právě tam, v malém hornatém království Lesotho, mu Bůh do srdce vložil vizi „celého afrického kontinentu proměněného vzácnou Ježíšovou krví“. Evangelista Bonnke začal pořádat shromáždění ve stanu pro 800 lidí. Na evangelizace však chodilo stále více lidí, a tak musel pořizovat stále větší stany, až byla nakonec v roce 1984 zbudována největší mobilní stavba světa – stan pro 34 000 lidí!

Počet návštěvníků brzy přerostl i možnosti největšího stanu a shromáždění musela být pořá- dána pod širým nebem – první z nich navštívilo 150 000 lidí! Od té doby pořádal shromáždění pro celá města po celém kontinentu, kterých se účastnilo až 1 600 000 lidí během jediného večera. Věže zvukového systému přenášejí kázání na míle daleko.

Uplynulo již přes 40 let od chvíle, kdy Reinhard Bonnke založil mezinárodní službu Kristus pro všechny národy (CfaN), která má v současné době své kanceláře v USA, Kanadě, Německu, Velké Británii, Nigérii, Jihoafrické republice, Singapuru, Brazílii a Austrálii. Od počátku nového tisíciletí služba zaznamenala přes 66 miliónů zdokumentovaných rozhodnutí pro Ježíše Krista na kampaních v Africe i jiných částech světa.

V rámci učednického programu bylo vytištěno více než 185 miliónů výtisků brožury následné péče CfaN ve 103 jazycích. Služba vytiskla milióny knih a zdarma je „zasela“ do národů světa.

Reinhard Bonnke proslul i pořádáním „Konferencí ohně“ v různých zemích celého světa, jejichž cílem je vystrojovat vedoucí a pracovníky církví k evangelizaci; distribucí více než 95 500 000 výtisků knihy Od mínusu k plusu s poselstvím spasení do domácností lidí celého světa; a hledáním každé možné příležitosti, jak zasáhnout a získat ztracené pro Krista.

V nedávné době strávil Reinhard Bonnke několik let přípravou filmové série „Full Flame“ – sé- rie osmi inspirativních filmů zacílených na motivaci a burcování církve k evangelizaci v moci Ducha Svatého.

Je známý pro svou spalující touhu kázat evangelium, vizi pro Afriku a poselství pro celý svět.

Evangelista Bonnke má s manželkou Anni tři děti – syna Kai-Uweho a dcery Gabriele a Susi
– a osm vnoučat.


← vrátit se k řečníci

Todd White

Todd White byl drogově závislý a 22 let ateistou, ale v roce 2004 ho Bůh naprosto osvobodil. Vykoupení a spravedlnost tvoří základ a klíč k realitě nového stvoření, podle které a skrze kterou žijeme. Bůh otevřel Toddovi oči pro tuto pravdu a také pro to, že Duch svatý chce jednat skrze každého věřícího, ať jsme kdekoli – v práci, ve škole, při nakupování, u pumpy, všude. Toddovi činí radost, když lidé odhalují jednoduchost této reality, ve které se žije 24 hodin denně podle životního stylu Božího království! A to je pro každého věřícího! Nikdo není vyřazen! Jeho velkou touhou je aktivovat jednotlivce, aby žili podle toho, kým skutečně jsou a usvědčovat lži, které zabraňují lidem být takovými, jakými je Bůh stvořil.

„Z celého srdce Vás vyzývám, abyste přišli. Tento národ je jeden z nejvíce ateistických národů světa. Potřebuje se přiblížit k Ježíši.“
- Todd White

www.lifestylechristianity.com


← vrátit se k řečníci

Daniel Kolenda

Daniel Kolenda je moderní misionář a evangelista. Vedl k Ježíši více než 17 miliónů lidí na obrovských evangelizacích pod širým nebem. Tyto evangelizační kampaně se konaly i ve velmi nebezpečných a odlehlých oblastech světa. Jako nástupce světově proslulého Evangelisty, Reinharda Bonnkeho, se Daniel také stal prezidentem a výkonným ředitelem organizace CfAN (Kristus pro všechny národy). Je to služba, která řídila jedny z největších evangelizačních akcí v historii, vydala přes 190 miliónů knih ve 104 jazycích a její kanceláře se nacházejí ve více než 10 národech světa. Hostí také mezinárodní televizní programy.
Daniel je obdarovaný kazatel páté generace. Jeho službu doprovází velké evangelizační pomazání a úžasné zázraky podle Ježíšova příkladu: kázání, vyučování a uzdravování. Slepým se navrací zrak, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni a hluší nabývají sluch – viděl také, jak mrtví vstávají – ale nejvíce, že chudým je zvěstováno evangelium. Je to právě jednoznačný důraz na kázání evangelia, co činí službu Daniela Kolendy a organizace CfAN tak jedinečnou.

www.cfan.org


← vrátit se k řečníci

Ben Fitzgerald

Ben Fitzgerald je vedoucí Awakening Europe a GODfest Ministries. Tráví mnoho času cestováním po světě jako evangelista a několik let je také pastorem ve Sboru Bethel v Reddingu, Kalifornii. Pochází z Austrálie. Ke konci roku 2002 se setkal s Ježíšem, když obchodoval s drogami a byl úplně zlomený, a toto setkání ho zcela proměnilo. Od té doby žije Ben cele tím, aby světu ukázal na svém každodenním životě Ježíše a přinesl dobrou zprávu o Božím království do národů. Ben touží pomoci lidem, aby žili v úplné Boží svobodě a identitě. Je naprosto přesvědčený, že budoucnost národů promění radikální věřící, kteří budou žít ve svobodě a s odvahou vyhlašovat Ježíše.

„Nikde předtím jsem neprožil tak naléhavé volání ke sklizni, jako ve Střední Evropě. Žádné jiné místo na světě se s tím nedá porovnat – Praha bude tvořit dějiny.“
- Ben Fitzgerald


← vrátit se k řečníci

Paul Manwaring

Paul Manwaring je jedním z hlavních vedoucích Sboru Bethel v Reddingu, Kalifornii a má na starosti Global Legacy – bethelská apoštolská síť spřátelených sborů. Strávil 19 let ve vedení věznice v Anglii, má vzdělání jako všeobecná a psychiatrická zdravotní sestra a vystudoval management na Univerzitě Cambridge. Svět připomíná manželství mezi nadpřirozeným a přirozeným, světským a svatým, Bohem a vyvyšováním člověka. Paul pracuje na tom, aby se smazala dělicí čára mezi světským a svatým v životech jednotlivců i organizací.
Paul přináší čerstvé pravdy v oblasti slávy, řádu, strategického plánování a administrativy. Praxe v původních oborech - lékařství a vedení věznice vlévají do jeho vyučování vášeň i zkušenosti. Vyučuje v arénách církevních i mimo církev, lidi s různými životními příběhy a způsobuje, že se mění lidské životy, organizace a národy.

www.paulmanwaring.com


← vrátit se k řečníci

Brother Yun

Bratr Yun se narodil v únoru 1958 v provincii Henan. Původním jménem je Liu Zhenying.
Bratr Yun uvěřil ve svým 16 letech. Krátce po obrácení ho Bůh povolal, aby svědčil na západě a na jihu. Boží povolání poslech a stal se Kristovým svědkem nejen v západní a jižní Číně, ale i v jiných částech Číny a také v zahraničí.
Bratr Yun se narodil do chudé rodiny. Situace se ještě zhoršila, poté co jeho otec dostal astma, které se vyvinulo v rakovinu plic. Když se bratr Yun stal křesťanem, zakoušel mnohá pronásledování. Uprostřed soužení pro Pána, však prožíval zázrak za zázrakem, a to posílilo jeho víru.


← vrátit se k řečníci

Mattie Montgomery

Během své desetileté služby jako vokalista známé, duchem naplněné hardcorové skupiny „For Today“ začal Mattie vystupovat na pódiu i jako řečník, autor a evangelista. Nyní vášnivě slouží tělu Kristovu, cestuje po celém světě a spolupracuje s místními sbory, kde vyučuje a dokazuje Boží království. Jeho službou je trénovat, připravovat a inspirovat věřící, aby dokázali říci „ano“ na Boží volání po radikálním životě v poslušnosti.
Mattie přináší čerstvé poselství, obsahující výzvu a proroctví. Jasně vystupuje proti strachu a samolibosti v církvi. Je pod přikrytím a vyslán apoštolem Aaronem Smithem z Rock Church v Mobile, Alabamě. Žije v Mobile se svou ženou Candice a dvěma syny, Kaiem a Owenem.

www.awakeningevangelism.com


← vrátit se k řečníci

Jean-Luc Trachsel

V raném věku Bůh Jean-Luca povolal, aby přinášel Jeho slovo se zjevnou mocí. Procestoval pět kontinentů, navštívil více než 80 národů a sdílel evangelium za různých okolností a v nejrůznějších situacích. Vizionář a podnikatel, věří, že NIC NENÍ NEMOŽNÉ. Aktivně pracuje na jednotě mezi křesťany, aby společně vyhlašovali v této generaci evangelium s milostí a soucitem. Jeho službu provází citlivost na Ducha svatého, která se projevuje znameními, zázraky, uzdraveními a spásou. Jean-Luc je mezinárodním ředitelem IAHM (Mezinárodní asociace služby uzdravování), jejímž posláním je obnovit službu uzdravování v těle Kristově. Je ženatý s krásnou Josiane, mají čtyři děti a rád tráví čas s rodinou.

www.healing-ministries.org


← vrátit se k řečníci