RUBBA DET NORMALA

 

Vi är djupt övertygade om att Gud kommer att göra något storartat och fantastiskt i de skandinaviska nationerna. Flera månader före vårt event i Nürnberg i 2015 så upplevde vi att Gud lade Stockholm på våra hjärtan. Han visade oss att Han kommer samla de kringliggande nationerna till Stockholm och utrusta kristna till att vara radikala och fria i sin tro på Jesus. Vi valde att inte nämna något om denna vision om de skandinaviska nationerna som vi upplever att Gud lade på våra hjärtan, utan vi väntade på att Gud skulle bekräfta det för oss. Kort därefter så mottog vi ett sms från en betrodd vän som sa; “Jag känner att Gud vill göra något i Sverige och i de kringliggande nationerna”. Vi var överraskade eftersom ingen visste om detta, men vi tog det som en bekräftelse på att Gud står bakom vår vision. Vi har därefter fått många profetiska tilltal där Stockholm har betonats. Vi upplever att Jesus vill tända sin Helige Andes eld i detta område - en eld som aldrig kommer att slockna!

Vi upplever att det Gud kommer att förlösa i oktober 2016 kommer att ha stor inverkan på Stockholm, men också Sverige och de kringliggande länderna. Förrutom eventet i Stockholm kommer dessutom hundratals outreaches att ske i de närliggande nationerna samtidigt som eventet pågår. Detta innebär att tusentals människor över hela Norge, Finland, Island, Danmark och Färöarna kommer att ansluta sig tillsammans samtidigt och gå ut på gatorna för att sprida Jesu kärlek. Vi tror att detta kommer att ge enorm påverkan i människors liv i dessa länder! Jesu kärleks eld kommer att spridas - samtidigt - över Norden och Skandinavien! Vi upplever dessutom att detta event kommer att utrusta Guds folk till att ta evangeliet till hela Europa - men med start i de skandinaviska länderna.

Du är välkommen att komma till Awakening Europe Stockholm i oktober 2016! Vi vill enas tillsammans för att fullfölja Jesu uppdrag till oss i Matteus 28:18-20 i dessa länder. Guds vilja är att varje individ ska få bli utrustad till att resa sig upp och leva orädd och fri för Honom i sin nation. Kom och gör anspråk med oss för att Jesus ska regera i Skandinavien till Hans ära. Kom och var en del av denna väckelse som kommer att resultera i att många människor kommer få möta Jesu Kristi kärlek i 2016!